Informace farností 311

Číslo 311 - 13. května 2018, 7. neděle velikonoční


 

Na svátek sv. Jana Nepomuckého, ve středu 16. 5., bude v 18.30 poutní mše svatá v bývalém seminárním kostele sv. Jana Nepomuckého v Hradci Králové Na Hradě. Po mši svaté tam bude následovat májová pobožnost. Z tohoto důvodu nebude tento den mše svatá v kostele Panny Marie.

Na Hod Boží svatodušní, v neděli 20. 5., budeme v katedrále slavit poutní slavnost:

v předvečer slavnosti, v sobotu 19. 5., bude v 18.30 v katedrále celebrovat mši svatou otec biskup Jan a bude při ní udělovat svátost biřmování;
poutní mši svatou bude otec biskup Jan celebrovat v katedrále v neděli (20. 5.) v 9.30;
v neděli (20. 5.) budou v katedrále v 17.30 zpívané nešpory za účasti katedrální kapituly a katedrální scholy. Srdečně zveme k účasti.

Dne 23. 5. 2011 zemřel pan arcibiskup Karel Otčenášek. Proto ve středu 23. 5. bude večerní mše svatá v katedrále a bude ji celebrovat otec biskup Josef a přítomní kněží. Z tohoto důvodu nebude mše svatá v kostele Panny Marie.

Noc kostelů budeme i v našich kostelích prožívat v pátek 25. 5.

Mše svatá v kapli na hřbitově ve Vysoké nad Labem bude v sobotu 26. 5. v 16.00 hodin.

První sv. přijímání dětí z naší farnosti a Církevní základní školy v Hradci Králové je na slavnost Nejsvětější Trojice (v neděli 27. 5.) v katedrále při mši svaté v 9.30. Prosím, počítejte s tím, že několik řad lavic v hlavní lodi bude rezervováno pro rodiče a blízké příbuzné prvokomunikantů.

František Hladký

Upozornění. Upozorňuji, že v neděli 20. května 2018 a v neděli 3. června 2018 nebude v kostele Nanebevzetí Panny Marie mše svatá v 10.15.

P. Jan Paseka
 

Uvnitř listu najdete pozvánky na Noc kostelů 2018 v našich farnostech.
 
Pozvánka na modlitbu chval. Milí přátelé, zveme vás na modlitbu chval v úterý 15. 5. 2018 od 19.30 do kaple sv. Josefa při kostele Nanebevzetí Panny Marie. Podrobnosti naleznete na stránkách vecerychval.cz (v menu klikněte na Hradec Králové).

                                                         Štěpán Hušek, shusek@centrum.cz

 

Farní den na Novém Hradci bude letos 24. června, tedy na svátek sv. Jana Křtitele, udělejte si tučné poznámky do diářů!!!     

                                                                                                      Pavel Kamenický st.

Týden otevřených kostelů a Noc kostelů na kolech. Upozorňujeme, že ve dnech od pondělí 21. května až neděle 27. května proběhne už popáté v hradeckých kostelích akce Týden otevřených kostelů a podesáté celostátní akce Noc kostelů, ta je v pátek 25. května. Programy jsou uveřejněny na www.nockostelu.cz a www.tyden-otevrenych-kostelu.com, na plakátech u kostelů a na veřejných plakátovacích plochách i v novinách „Radnice“ a „Hradečák“, které chodí do všech schránek v Hradci Králové. Dále jsou v kostelích k dispozici letáčky s programem. Prosíme vás o pomoc v aktivním zvaní vašich blízkých a přátel na tyto akce. Poprvé bude letos v rámci Noci kostelů probíhat pro sportovněji laděné zájemce „Noc kostelů na kolech“.  Informace jsou na všech plakátovacích plochách v Hradci Králové. [Poznámka redakce: viz též přehled na 4. straně těchto Informací.]

Děkujeme všem za obětavou pomoc a spolupráci.

Za přípravný tým Petr Hylmar

Noc kostelů v našich farnostech – pátek 25. 5. 2018
Katedrála Svatého Ducha

V pátek 25. června proběhne v rámci již tradiční Noci kostelů večerní a noční program v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové. Začínáme v 19.30 hodin. Návštěvníky bude čekat prohlídka katedrály s průvodci a hudební koncerty katedrálního sboru Cantores Gradecenses pod vedením regenschoriho Josefa Zadiny. Na programu budou Biblické písně op. 99 Antonína Dvořáka (dva půlhodinové vstupy od 20.00 a 22.00).  Připravena bude také přednáška Ing. arch. Jana Falty „Zobrazení svatých v interiéru katedrály“, spojená s prohlídkou (od 21.00 hodin). Těšit se dále můžete na výstavu liturgických předmětů a oděvů v kapli sv. Michala a výstavu fotografií ze života farnosti. Po celou dobu bude účastníkům k dispozici kněz a řeholní sestry. Otevřena bude samozřejmě i kaple sv. Klimenta, kde bude možno se zaposlouchat do varhanní hudby. Celý program naleznete na adrese www.dekanstvihk.cz nebo www.nockostelu.cz.

Radek Vohlídka


Kostel Nanebevzetí Panny Marie

18.00   Zpěv dětí ze ZŠ Jana Pavla II.

18.30   Mše svatá

19.30   Hudební program z děl starých mistrů A. Cabezóna, G. Frescobaldiho, J. J. Frobergera, A. Corelliho, G. B. Somise, J. M. Hotteterra, P. A. Locatelliho, G. F. Händela a J. S. Bacha. Účinkující: Lýdie Voženílková (housle), Jiří Jirásko (flétna), Štěpánka Špuláková (violoncello), Jiří Porkert (varhany).

21.00   Prohlídka kostela

22.00   Gregoriánský chorál (P. Vojtěch Brož)

Od 19.30 do 22.30 bude možnost prohlídky kostelní věže.

Kaple sv. Josefa bude otevřená od 19.00.

P. Jan Paseka


Kostel sv. Antonína Nový Hradec Králové

15.00   Otevření kostela a věže

15.30 – 17.30  Volná prohlídka s možností výkladu

Komentované prohlídky kostela a zvonice

Průběžně – sakristie   

Malá komentovaná výstavka liturgických potřeb

17.30 – 18.15  Vystoupení žáků novohradecké základní školy - „flétničky“

18.30   Mše svatá

19.30 – 20.15 Vystoupení folkové skupiny SEVERKA

            (dobrovolné vstupné – určeno na technické zařízení v kostele)

20.30 – 22.00 Ukázka hry na varhany s výkladem – regenschori Jakub Stratílek

20.30 – 22.00  Volná prohlídka s možností výkladu

            Komentované prohlídky kostela a zvonice

Průběžně – sakristie   

            Malá komentovaná výstavka liturgických potřeb

22.00 – 22.30  Ukončení dle zájmu návštěvníků 


Kostel sv. Jana Křtitele na Zámečku

15.30 – 16.00  Otevření kostela, volná prohlídka

16.00 – 19.00  Otevření historické zvonice, informace o historii, ukázky zvonění

16.30 – 18.00  Letní koncert, Petr Hubáček: romantický klavír, písně a balady

18.30 – 19.30  Hovory o víře: jak získat víru, proč číst Bibli, proč a jak se modlit, jak nás Bůh vede, jak odolat zlému a další zajímavá témata, na závěr diskuze.

20.00 – 22.00  Večerní koncert při svíčkách, Petr Hubáček: romantický klavír, písně a balady

22.00   Ukončení programu

Pavel Kamenický st.


Srdečně zveme vás a všechny vaše blízké, kamarády, přátele, známé…

 

Slavnost Panny Marie Pomocnice křesťanů. Sestry salesiánky zvou na slavnostní mši sv., která se koná v úterý 22. 5. v 17 h v kostele sv. Anny v Kuklenách, a na následný táborák na klášterní zahradě.

Marie Vavříková

 

Duchovní hudba v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Duchovní správa kostela Nanebevzetí Panny Marie zve na koncert, pořádaný v rámci Týdne otevřených kostelů. Koncert se bude konat v úterý 22. 5. 2018 v 19.00 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Hradci Králové. Vystoupí na něm barytonista Roman Janál - sólista opery Národního divadla v Praze a Janáčkova divadla v Brně, pedagog na pražské AMU a držitel Ceny Thalie, jehož pěvecké mistrovství mají možnost obdivovat posluchači po celém světě. Doprovodí jej místní chrámový sbor, který se pod vedením Václava Uhlíře představí i samostatnými skladbami. Na koncertě zazní duchovní a varhanní skladby všech slohových období.

Václav Uhlíř, regenschori


Diecézní katolická charita Hradec Králové vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

na obsazení místa

„ředitel/ředitelka Oblastní charity Hradec Králové“

Požadavky: VŠ/SŠ vzdělání, manažerské a organizační schopnosti, bezúhonnost.

Strukturovaný životopis s uvedením dosažené kvalifikace, zkušeností, dovedností a motivace k práci v charitní organizaci, dále doporučení duchovního správce zašlete nejpozději do 31. 5. 2018 na adresu:

Diecézní charita Hradec Králové, Velké náměstí 37, 500 01 Hradec Králové.

Obálku označte nápisem „VÝBĚROVÉ ŘIZENÍ“.

Více informací najdou zájemci také na našem webu http://hk.caritas.cz/ a facebooku.

Jana Karasová
 

Křesťanské rodinné centrum Sedmikráska zve ve druhé polovině května:

Středa 16. 5. od 10.00 hod. Porod 100x jinak – beseda s registrovanou porodní asistentkou Petrou Kratochvílovou v rámci Světového týdne respektu k porodu.
Středa 16. 5 od 16.00 hod. Jak se rodí Dítě v srdci? - beseda s Bc. Petrou Kolčavovou z perinatálního hospice v rámci Světového týdne respektu k porodu.
Čtvrtek 24. 5. od 10.00 hod. Vyrábíme vlastní sandále Huarache – populární workshop s Bc. Vladimírou G. Šimkovou.
Středa 30. 5 od 16.00 hod. Rozloučit se, když zemře někdo blízký – beseda s panem Miroslavem Hamplem z pohřební služby Aeternitas.
Čtvrtek 31. 5. od 10.00 hod. Letní salátky a grilování aneb dobroty v přírodě – beseda s ochutnávkou s Ing. Pavlínou Žďárkovou.

Kontakty:

Zieglerova 230, 500 03 Hradec Králové 3

web: http://www.sedmikraskahk.com/

e-mail: sedmikraskahk@volny.cz

Radka Hübnerová
 

Farní knihovna je toho názoru, že po práci na zahrádce je právě tak čas přečíst si pěknou knížku…  

Zveme všechny zájemce o kvalitní duchovní a náboženskou literaturu do řad našich čtenářů. Knihovna má otevřeno každé pondělí (s výjimkou letních prázdnin a státních svátků) od 17.00 do 18.30 hodin ve farní místnosti v přízemí Nového Adalbertina na Velkém náměstí v Hradci Králové. Čtenář, který přijde poprvé, předloží platný občanský průkaz a založíme mu tzv. čtenářský list. V něm jsou zaznamenávány výpůjčky, které čtenáři stvrzují podpisem. Půjčuje se zdarma! Výpůjční doba je jeden měsíc s možností prolongace (prodloužení) výpůjčky, pokud knihu nepožaduje další čtenář. K dispozici je hodně před dva tisíce knih a stále přibývají novinky. Více se o knihovně můžete dovědět na webu http://farniknihovnahk.webk.cz/ anebo na facebooku: https://www.facebook.com/Farní-knihovna-HK-I-1498111267105638/. Své názory a připomínky nám pište na adresu: farni.knihovna@seznam.cz. Těšíme se na vaši návštěvu!

Božena Klabalová

 

 

 

 

Týden otevřených kostelů – 21. až 27. května 2018 – Hradec Králové

 

Pondělí 21. 5.

18.00 Večer na téma Kolik stojí jeden život? (Hana Šimáčková, Petra Kolčavová) a Miss babička Olomouckého kraje (Julie Suchá) - kaple sv. Klimenta

Úterý 22. 5.
17.00 Mše svatá ke cti Panny Marie u sester - kostel sv. Anny, Denisovo nám.
18.00 František blázen (Jan Horák, divadlo jednoho herce) - kostel sv. Pavla na Pouchově
19.00 Koncert ((Roman Janál, Václav Uhlíř, chrámový sbor) - kostel Nanebevzetí Panny Marie

Středa 23. 5.
18.00 Od kultury k víře, od víry ke kultuře (Jan Sklenář) - kostel Českobratrské církve evangelické

Čtvrtek 24. 5.
19.00 Tajemství světla v nás, interaktivní večer (komunita Chemin Neuf) - kostel Nanebevzetí Panny Marie

Pátek 25. 5.
Noc kostelů - více informací na www.nockostelu.cz
Noc kostelů na kole - více informací: market.belohlavkova@gmail.com

Sobota 26. 5.
17.00 Festival „Mladí nejen pro mladé“ - na Velkém nám. před katedrálou, za špatného počasí v kostele
VeKa, gospelová kapela
Hledám, taneční dramatizace Anežky Matyášové na motivy díla Josefa Čapka
Osobní svědectví a hudební tvorba (Radovan Střelka)

Neděle 27. 5.
10.00 Mše svatá - kostel Nanebevzetí Panny Marie
11.30 Zahradní slavnost, program pro rodiny s dětmi - dům školských sester Notre Dame, U Soudu
14.00 Písničkářka Eva Henychová - dům školských sester Notre Dame, U Soudu
           
 

Sedmý den - pozvánka na promítání filmového dokumentu s diskusí v rámci NET FOR GOD:

Společnost všude na světě je dnes vystavena stále většímu tlaku, který je diktován hospodářskými výsledky; práce zahrnuje největší část našeho života. V mnoha zemích se práce v neděli už stala skutečností, v jiných zemích je tendence práci v neděli zavést.

V této souvislosti je velmi důležité vrátit se k základům, které nám dává Bible. Můžeme znovu objevit důležitost šabatu jako času k zastavení, abychom znovu nalezli Boha a své bližní.

Film vznikl ve Francii v rámci mezinárodní ekumenické fraternity NET FOR GOD, která je rozšířena v mnoha zemích světa za účelem modlitby a úsilí o jednotu křesťanů. Každý měsíc je představen film, který napomáhá vzdělání ve víře nebo reaguje na aktuální události v Církvi a ve světě.

Setkání se uskuteční dne 17. května 2018 na faře na Pouchově v 19.30 hodin.  

Webové kontakty: www.chemin-neuf.cz, www.vira.cz.

Vláďa Neškudla

Další číslo Informací vyjde za 14 dní, tedy v neděli 27. 5. 2018. Uzávěrka bude ve čtvrtek 24. 5. 2018.


Informace. Zpravodaj farností Hradec Králové I a Nový Hradec Králové. Vydává farnost katedrály Svatého Ducha, nám. Jana Pavla II. 58, Hradec Králové 1, telefon 495 511 353, www.dekanstvihk.cz, e-mail: farniinformace@seznam.cz.