Ohlášky 3. neděle velikonoční 15. 4. 2018

 

15. dubna 2018 – 3. neděle velikonoční – Nový Hradec KrálovéDnes je Národní sbírka vyhlášená Českou biskupskou konferencí na repatriaci migrantů do zemí středního východu. Pán Bůh zaplať Vám všem, kteří jste na ní přispěli.

 


Tento týden v sobotu budou v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze uloženy tělesné ostatky kardinála Josefa Berana. Bližší informace získáte např. v posledním čísle našich farních informací, ale i jinde.

 


Příští neděli je světový den modliteb za povolání k duchovnímu stavu. Sbírka příští neděli je věnovaná na potřeby kněžského semináře.

 


Vzadu na stolku si můžete vzít nové číslo farních informací.

 


(Zde) v kostele sv. Antonína budou v týdnu mše svaté ve středu a v pátek v 18:30 hodin.

 


Mše svaté budou obětovány:

dnes v neděli N H K za rodinu Horáková a Kadlecovu

Zámeček za Jana a Jaroslavu Rychtárovy a oba rody

příští neděli N H K za uzdravení nemocné osoby

Zámeček za Ladislava Pavlíka a celý rod