Ohlášky 4. neděle postní 11. 3. 2018

- 11. března 2018 – 4. neděle postní – Nový Hradec Králové -


 

V týdnu budou (zde) v kostele sv. Antonína mše svaté ve středu a v pátek v 18:30. V pátek před večerní mší svatou zde bude od 17:45 pobožnost Křížové cesty.

 


Tento týden bude v našich farnostech probíhat postní duchovní obnova. Povede ji P. Vojtěch Suchý, bývalý provinciál Tovaryšstva Ježíšova. Začátek bude v pátek v katedrále při mši svaté v 18.30 hodin. Přednášky k rozjímání budou v sobotu v tzv. Refektáři v 1. patře Nového Adalbertina v 9:00; v 10:15 a v 11:45 hodin. Ve 12:30 se tam společně pomodlíme modlitbu Anděl Páně a tím dopolední program ukončíme. Odpoledne od 16:30 bude v katedrále vystavená Nejsvětější Svátost k soukromé adoraci a zároveň tam budete mít příležitost k přijetí svátosti smíření. Zpovídat bude také pan provinciál. V 18 hodin bude následovat společná adorace se svátostným požehnáním a v 18:30 bude mše svatá, při které duchovní obnovu zakončíme. Prosím využijte tuto jedinečnou příležitost ke ztišení a zamyšlení nad Božím slovem.

 


Vzadu na stolku si můžete vzít nové číslo farních informací.

 


Sbírka příští neděli bude věnovaná na plošné pojištění církevních budov v naší diecézi.

 


Mše svaté budou obětovány:

dnes v neděli N H K za Ing. Petra Marka a rodiče a za Marii a Josefa Vackovy

Zámeček za Boží pomoc a požehnání v těžké nemoci

příští neděli N H K za + Martu Vítkovu a za celý rod