Informace farností 307

 

Číslo 307  11. března 2018, 4. neděle postní


Křest dospělých katechumenů. Dnes, o čtvrté postní neděli, se v katedrále při mši svaté v 9.30 zúčastní devět dospělých katechumenů druhého skrutinia a příští neděli třetího. O vigilii Hodu Božího velikonočního by měli z rukou otce biskupa Jana Vokála přijmout svátost křtu a biřmování zároveň by měli také přistoupit ke stolu Páně.

Pobožnost křížové cesty (po celou dobu postní):

v katedrále – v pátek v 17.45 hodin;

v kostele Panny Marie – v neděli v 17.45 hodin;

v kostele sv. Antonína  v pátek v 17.45 hodin.

Postní duchovní obnova farnosti bude letos ve dnech 16. a 17. 3. Povede ji P. Vojtěch Suchý, bývalý provinciál české provincie jezuitů v České republice. Začátek bude v pátek 16. 3. v katedrále při mši svaté v 18.30. Přednášky k rozjímání budou v sobotu 17. 3. pravděpodobně v refektáři v přízemí Nového Adalbertina v 9.00, v 10.15 a v 11.45 hodin. Ve 12.30 se tam společně pomodlíme modlitbu Anděl Páně a tím dopolední program ukončíme. Odpoledne od 16.30 bude v katedrále vystavená Nejsvětější svátost k soukromé adoraci a zároveň tam budete mít příležitost k přijetí svátosti smíření. V 18.00 bude následovat společná adorace se svátostným požehnáním a v 18.30 mše svatá, při které duchovní obnovu zakončíme. Prosím využijte tuto jedinečnou příležitost k přijetí svátosti smíření u zkušeného zpovědníka a také ke ztišení a zamyšlení nad Božím slovem.

Slavnost sv. Josefa budeme slavit v pondělí 19. 3. v kapli sv. Josefa. V katedrále mše svatá nebude.

Mše svatá ve Vysoké nad Labem v kapli na hřbitově bude v sobotu 24. 3. v 16.00 hodin.

Květná neděle 25. března:

V katedrále bude mši svatou v 9.30 hodin celebrovat otec biskup Jan Vokál. Začátek bude v kapli sv. Klimenta, kde pan biskup posvětí jívové ratolesti, a v průvodu půjdeme do katedrály, kde bude mše svatá pokračovat. Při mši svaté budou zpívané pašije.

V kostele sv. Antonína začneme mši svatou v 8.30 venku u sochy Panny Marie, kde posvětíme jívové ratolesti a v průvodu přejdeme do kostela, kde při mši svaté budou také zpívané pašije.

Příležitost k přijetí svátosti smíření před Velikonocemi, za účasti více kněží, budete mít v katedrále na Květnou neděli 25. 3. od 14 hodin. Prosím využijte k přijetí této svátosti před Velikonocemi především této příležitosti.

Milí farníci, v jižní boční lodi v katedrále je do Květné neděle umístěna pokladnička na květinovou výzdobu o Velikonocích. Budeme vám vděční za váš příspěvek na tento účel. Předem Pán Bůh zaplať.

Diecézní setkání mládeže s našimi biskupy v Hradci Králové v sobotu 24. 3. 2018 má téma „Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha“. Začátek je v 9.00 v budově Filharmonie na Eliščině nábřeží a zakončení je v 15.00 v katedrále Svatého Ducha při mši svaté, kterou budou celebrovat naši biskupové a přítomní kněží. Srdečně zveme mladé lidi od 13 roků.

František Hladký

Slavnost sv. Josefa. Vážení přátelé, na slavnost sv. Josefa 19. března budou v kapli sv. Josefa v kostele Panny Marie mše svaté v 7.00 hodin a večer v 18.30 hodin. Srdečně vás zvu k účasti.

P. Jan Paseka

Milí mladí přátelé, blíží se čas Květné neděle, doba, kterou sv. Jan Pavel II. věnoval právě vám mladým ke společnému setkávání. Papež František letos na něj navázal s mottem „Neboj se, Maria, neboť jsi našla milost u Boha“ (Lk 1,30). Maria je nám dávána za vzor, abychom „neměli strach“ otevřít brány svého života druhým. Rád bych vás povzbudil, ať nemáte strach a přijedete na diecézní setkání mládeže.

Pokud uvažujete o účasti na blížícím se Světovém dni mládeže v Panamě s papežem Františkem v lednu příštího roku, prosím přihlaste se co nejdříve. Těším se na setkání s vámi.

Rád bych vás také pozval na web signaly.cz, kde na Květnou neděli sekce pro mládež otevírá databázi materiálů pro společenství mládeže.

Myslím na vás v modlitbách: 

Mons. Pavel Posád, biskup delegát ČBK pro mládež

Pozvánka pro ministranty na velikonoční službu u oltáře v katedrále Sv. Ducha:

sobota 24. 3.  13.45 hod. – příprava a nácvik mešní liturgie diecézního setkání mládeže; 15.00 hod. – liturgie soboty po 5. neděli postní (DSM);

neděle 25. 3.  08.00 hod. – nácvik liturgie Květné neděle; 09.30 hod. – Dominica in Palmis de Passione Domini;

středa 28. 3.  13.00 hod. – nácvik ministrantů mladších patnácti let;

čtvrtek 29. 3.  08.00 hod. – příprava a nácvik liturgie – svěcení olejů (všichni bohoslovci); 09.30 hod. – Missa Chrismatis; 17.00 hod. – příprava a nácvik večerní liturgie; 18.30 hod. – Missa Vespertina in Cena Domini;

pátek 30. 3.  07.15 hod. – příprava na liturgii ranních chval; 07.30 hod. – liturgie ranních chval Velkého pátku; 13.30 hod. – příprava a nácvik obřadů Velkého pátku; 15.00 hod. – Feria in Passione Domini;

sobota 31. 3.  07.15 hod. – příprava na liturgii ranních chval; 07.30 hod. – liturgie ranních chval Bílé soboty; 10.00 hod. – nácvik velikonoční vigilie; 18.30 hod. – příprava a nácvik liturgie velikonoční vigilie; 20.00 hod. – Vigilia Paschalis; agapé (večerní setkání a pohoštění asistence v biskupské rezidenci);

neděle 1. 4.  08.45 hod. – příprava a nácvik nedělní liturgie; 09.30 hod. – nedělní liturgie slavnosti Zmrtvýchvstání Páně; 17.30 hod. – liturgie nešpor slavnosti Zmrtvýchvstání v katedrále Svatého Ducha za účasti kapituly a katedrální scholy.

Na nácviky, které jsou označeny tučně, je nutné přijít, pokud se chceš zúčastnit asistence při obřadech. Prosím o dochvilnost, se kterou máme již tradičně problémy.

Michal Šafranko, biskupský ceremonář

safranko@diecezehk.cz; 734 435 219

Pozvánka na modlitbu chval. Milí přátelé, zveme vás na modlitbu chval v úterý 13. 3. 2018 od 19.00 do kaple sv. Josefa při kostele Nanebevzetí Panny Marie. Podrobnosti naleznete na stránkách vecerychval.cz (v menu klikněte na Hradec Králové).

Štěpán Hušek, shusek@centrum.cz

Misijní koláč v kostele Panny Marie. Zveme vás na tradiční postní akci nazvanou Misijní koláč. V neděli 18. března po mši svaté v 10.15 h. se sejdeme ve farní místnosti u společného stolu. Přijďte ochutnat koláče všeho druhu, naši syrští přátelé pro velký úspěch opět připraví tradiční syrské lahůdky. Navíc si můžete za dobrovolný peníz koupit různé misijní materiály (nejen) pro děti. Děti z církevní základní školy budou prodávat vlastnoručně malované velikonoční pohledy a výtěžek z jejich prodeje také předáme pro potřeby misionářů.

Výstava v kostele Panny Marie. V kostele Panny Marie nově najdete výstavu prací studentů Biskupského gymnázia. Výtvarná díla se tentokrát inspirovala slovy žalmu: „Hospodine, jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi.“ (Ž 8,2)

Helena Nerudová

Křesťanský akademický klub Salaš:

12. 3. se koná ve Všestarech v kostele Nejsvětější Trojice od 18 h. mše svatá s doprovodem písní Petra Ebena (tzv. Truvérská mše). Hraje schola Salaš.

14. 3. navštíví Hradec P. Jenda Regner, který odslouží pravidelnou studentskou mši svatou od 19.30 v kostele Nanebevzetí Panny Marie a následovat bude přednáška s názvem Papež František o manželské lásce.

21. 3. bude sloužena mše ve slovenském jazyce. Celebrovat bude Peter Palušák. Mše bude live streamována na facebookové stránce Salaš  křesťanský akademický klub. Po mši bude přednáška na téma Základy koučinku.

Markéta Bělohlávková, místopředsedkyně KAK Salaš

Národní pochod pro život a rodinu  Praha, sobota 7. dubna 2018

Záleží vám na podpoře rodin, manželství a respektu k životům těch nejmenších z nás? Rodiny založené na manželství jsou tím nejlepším prostředím pro děti narozené i nenarozené. Kde jsou děti, tam je život. Přijďte to ukázat.

Vstup je zdarma. Z programu:

10.30 Pražský hrad, katedrála – mše svatá s českými a moravskými biskupy, hlavní celebrant Dominik kardinál Duka, OP.

14.00 Pochod pro život a rodinu centrem Prahy na trase Klárov  Národní třída  Václavské náměstí se závěrečným programem na Václavském náměstí.

16.00 Požehnání přítomným rodinám a zakončení u sochy sv. Václava.

 

NAPROHELP. V sobotu 7. 4. 2018 brněnské Centrum naděje a pomoci pořádá další z akreditovaných seminářů určených pro zdravotníky i poradce PPR, tentokrát na téma „NAPROHELP, úspěšná cesta k dítěti“. Účastníci mají možnost se nejen seznámit s principy metody NAPROHELP s její vysokou úspěšností v řešení nechtěné neplodnosti, ale i prakticky si vyzkoušet vyhodnocení záznamů STM PPR a jejich přínos pro léčbu nechtěné neplodnosti i správné stanovení termínu porodu. Přihláška a další informace jsou na https://www.cenap.cz/naprohelp-kurz.


Informace. Čtrnáctideník farností Hradec Králové I a Nový Hradec Králové. Vydává farnost katedrály Svatého Ducha, nám. Jana Pavla II. 58, Hradec Králové 1, telefon 495 511 353, www.dekanstvihk.cz. Příspěvky a připomínky zasílejte na e-mail: farniinformace@seznam.cz vždy nejpozději v 18.00 hodin ve čtvrtek před nedělí, kdy má vyjít další číslo Informací.