Ohlášky 6. neděle během roku

- 11. února 2018 – 6. neděle v mezidobí – Nový Hradec Králové -


Tento týden je popeleční středa, kterou začíná čtyřicetidenní doba přípravy na Velikonoce. Příští neděle je 1. postní.

Popeleční středa je den přísného postu. Při mši svaté budeme (zde) v kostele sv. Antonína udělovat popelec.

V pátek od 17:45 hodin bude (zde) v kostele sv. Antonína pobožnost Křížové cesty a v 18:30 hodin bude následovat pravidelná mše svatá.

Mše svaté v tomto týdnu (zde) v kostele sv. ‚Antonína budou ve středu a v pátek v 18:30 hodin.

Vzadu na stolku si můžete vzít nové číslo farních informací.

Mše svaté budou obětovány:

dnes v neděli          N H K          za rodinu Kobzovu a Psárských

                               Zámeček       za otce

příští neděli            N H K          za rodinu Gemrotovu

                               Zámeček       za Václava Cabicara a rodiče