Ohlášky 5. neděle během roku

- 4. února 2018 – 5. neděle v mezidobí – Nový Hradec Králové -


 

Zítra, v pondělí je památka sv. Agáty, panny a mučednice; v úterý sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků; v sobotu sv. Scholastiky, panny a příští neděle je 6. v mezidobí.

Dnes v 17:30 budou v katedrále zpívané nešpory, za účasti katedrální kapituly a katedrální scholy, na které jste všichni srdečně zváni.

(Zde) v kostele sv. Antonína budou v týdnu mše svaté ve středu a v pátek v 18:30 hodin.

Minulý týden jsme dostali dopis od Oblastní charity v Hradci Králové, týkající se Tříkrálové sbírky v tomto roce. V dopise je uvedeno, že letošní výtěžek na Královéhradecku je … 1.483.278,- Kč. U nás ve farnosti jste na tuto sbírku přispěli částkou … 10.954,- Kč. V závěru dopisu je psáno „Velmi si Vážíme Vaší důvěry a podpory. Děkujeme Vám, za Vaší pomoc lidem v nouzi“. Také já Vám vyslovuji, za Váš příspěvek, upřímné Pán Bůh zaplať.

Vedení mládeže Královéhradeckého vikariátu zve všechny mladé od 13 let na taneční večer s názvem „Republika včera, dnes a zítra“, který se bude konat tento v pátek od 17:00 hodin v Salesiánském  domově mladých v Kuklenách. Více informací naleznete na  plakátku venku  na vývěsce.

Mše svaté budou obětovány:

dnes v neděli          N H K          za dobrodince kostela

                               Zámeček       za Ralfa Slejtna

příští neděli            N H K          za rodinu Kobzovu a Psárských

                               Zámeček       za otce