Informace farností 305

 

Číslo 305 - 11. února 2018, 6. neděle v mezidobí


Mezi čekatele křtu bude přijato osm katechumenů při mši svaté v 18.30 v katedrále v pondělí 12. 2. Svátost křtu by měli přijmout z rukou otce biskupa Jana Vokála o vigilii Hodu Božího velikonočního (31. 3.) v katedrále.

Popeleční středou (14. 2.) začíná doba postní – čtyřicetidenní doba přípravy na Velikonoce. Je to den přísného postu. Mše svatá s udělováním popelce bude:

v kapli sv. Josefa – v 7 hodin;
v katedrále – v 18.30 a bude ji celebrovat otec biskup Josef Kajnek a přítomní kněží;
v kostele sv. Antonína – v 18.30 hodin.

Pobožnost křížové cesty:
v katedrále – v pátek (16. 2.) a každý další pátek po celou dobu postní v 17.45 hodin;
v kostele Panny Marie – v neděli (18. 2.) a každou další neděli po celou dobu postní v 17.45 hodin;
v kostele sv. Antonína -  v pátek (16. 2.) a každý další pátek po celou dobu postní v 17.45 hodin.

Sbírka na Svatopetrský haléř se koná v neděli 25. 2. při všech bohoslužbách. Prostředky získané v rámci sbírky jsou určeny k tomu, aby Svatý otec mohl jménem celé církve přispět ke zmírnění následků neštěstí, pomoci obětem válečných konfliktů, živelních katastrof, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi. Pán Bůh zaplať vám všem, kteří na sbírku přispějete.

Milí farníci, v jižní boční lodi je do Květné neděle umístěna pokladnička na květinovou výzdobu o Velikonocích. Budeme vám vděční za příspěvek na tento účel. Předem Pán Bůh zaplať.

Mše svatá ve Vysoké Nad Labem v kapli na hřbitově bude v sobotu 24. 2. v 16.00.

Svátost nemocných. Milí farníci, pokud jste nemocní nebo pokud vnímáte, že vám vlivem pokročilého věku ubývají fyzické síly, přijměte pozvání ke společnému přijetí svátosti nemocných, vždyť doba postní je zvláště vhodnou dobou pro její přijetí. V katedrále bychom tuto svátost udělovali při večerní mši svaté v pondělí 26. 2. a v kostele sv. Antonína v Novém Hradci Králové ve středu 7. 3., také při večerní mši svaté. Na přijetí této svátosti je potřebné se připravit přijetím svátosti smíření (sv. zpovědí). Kromě běžných příležitostí budete mít v katedrále možnost ji přijmout v pondělí 26. 2. od 17.30 a v kostele sv. Antonína ve středu 7. 3. také od 17.30 hodin.

Naše biskupství připravilo brožuru s názvem Půst, kde na každý den doby postní naleznete krátký text z Písma svatého a text k rozjímání, který připravili kněží a jáhnové z naší diecéze. Text z Písma svatého i připravené meditace vám mají pomoci k tomu, abyste celou dobu postní prožili také duchovně a tak se připravili na slavnost Kristova zmrtvýchvstání. V našich kostelích si ji můžete vzít vzadu za lavicemi na stolku. Cena jedné brožury je 30 Kč.

Postní duchovní obnova farnosti, kterou povede P. Vojtěch Suchý SJ, začne v katedrále při večerní mši svaté v pátek 16. 3. a jednotlivé přednášky k rozjímání budou v přízemí v „refektáři“ v Novém Adalbertinu v sobotu 17. 3. dopoledne. V sobotu odpoledne od 16.30 bude v katedrále vystavená Nejsvětější svátost k soukromé adoraci, kterou v 18.00 zakončíme společnou adorací a svátostným požehnáním. Obnovu zakončíme při mši svaté v 18.30 v katedrále.

František Hladký


Adorace v kapli sv. Josefa. V úterý 13. února bude po celý den v kapli sv. Josefa eucharistická adorace. Všichni jste srdečně zváni.

Křížové cesty v kostele Nanebevzetí Panny Marie. V postní době bude v kostele Nanebevzetí Panny Marie pobožnost křížové cesty vždy v neděli od 17.45. Všichni jste zváni.

Postní brožurka a aktivita VYPRÁVĚJ. K postní době napsali kněží naší diecéze postní brožurku zaměřenou na Krédo. Rád bych vám rovněž doporučil postní aktivitu VYPRÁVĚJ, kterou připravila pastorační centra. Tato aktivita je určena pro celou rodinu ke společnému setkání alespoň jednou za týden. Je v elektronické podobě na webu královéhradecké diecéze: http://www.bihk.cz/aktuality/zpravy/4917-spolecne-o-rodine.html.

P. Jan Paseka

 

Pozvánka na modlitbu chval. Milí přátelé, zveme vás na modlitbu chval v úterý 13. 2. 2018 od 19.00 do kaple sv. Josefa při kostele Nanebevzetí Panny Marie. Podrobnosti naleznete na stránkách vecerychval.cz (v menu klikněte na Hradec Králové).

                                                                                                    Štěpán Hušek, shusek@centrum.cz

Adorace „24“. Všechny, kterým leží na srdci to, aby se mezi námi, mezi lidmi, v rodinách, v naší zemi, Evropě… šířilo Boží požehnání, zveme k již třetí přímluvné modlitbě nejen za toto vše. „Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete; tlučte a bude vám otevřeno…“ Mt 6, 7. Kde: kaple sv. Josefa (za kostelem Panny Marie na Velkém nám. Kdy: pátek 16. 2. v 19.00 až sobota 17. 2. 19.00 hod. (v sobotu v 7.00 bude v kapli mše sv., poté bude pokračovat adorace). Každá příští 24hodinová adorace bude začínat vždy v pátek přibližně uprostřed měsíce od 19.00 hod.

Úmysl na únor: za obrácení. Za mír, požehnání pro všechny lidi, naši zemi i svět je hlavní, stálý úmysl.

Jak se zapsat: 24hodinová adorace může pravidelně probíhat pouze, pokud bude zajištěna stálá přítomnost v kapli, tj. rozepsání hodin mezi ty, kteří k modlitbě budou přicházet. Jste srdečně zváni k tomuto svolávání Božích milostí na zem! Zapsat se na konkrétní hodinu můžete na adrese simkova.jaroslava@seznam.cz, nebo na telefonu 605 345 973.

Za modlitební tým Jaroslava Šimková

Křesťanský akademický klub Salaš:

14. 2. zahájíme letní semestr, a to klasicky mší svatou od 19.30 v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Následovat bude Puzzle night aneb společné skládání puzzle a posezení.
16.-18. 2. jedeme na duchovní obnovu na chatu Borek. Tématem duchovních cvičení bude papežova encyklika Laudato si a povede je abbé Tomáš Petráček. Případní zájemci nechť se hlásí na mail vikendovky@salas.hk.
21. 2. bude rocková mše svatá s doprovodem kapely YES. Následovat bude "Zakopaná ofce" s abbém, což je společné posezení a diskuse nad různými duchovními tématy.        

Markéta Bělohlávková


Křesťanské rodinné centrum Sedmikráska:

Čtvrtek 1. 3. od 10.00 hod. Jak se vyznat ve světě médií a nezbláznit se z toho – beseda na aktuální téma s Mgr. Lucií Luštincovou.
Čtvrtek 8. 3. od 10.00 hod. Sedmikráska u plotny: Polská kuchyně & Marta Pavlik – zážitkový seminář, na kterém poznáte a ochutnáte typické pokrmy různých národních kuchyní.
Sobota 10. 3. od 09.00 hod. Postní duchovní obnova – možnost připravit se na postní období se salesiánkou Mgr. Magdalenou Chudíkovou.
Středa 14. 3. od 16.00 hod. Vše, co jste se chtěli dozvědět o trénování paměti, ale báli jste se zeptat – osvětová beseda s certifikovanou trenérkou paměti Mgr. Ludmilou Valešovou. 

Radka Hübnerová


Malé ohlédnutí za nedávnou cestou do Indie:

Koncem roku 2017 se vypravili zástupci hradecké Diecézní charity do Indie. Během necelých dvou týdnů potkali několik tisíc indických školáků a desítky absolventů projektu Adopce na dálku®.

V diecézi Belgaum proběhlo setkání s úspěšnými absolventy projektu Adopce na dálku®, z nichž jsou dnes strojní inženýři, učitelky či účetní. Česká výprava zamířila také do jednoho z nejodlehlejších míst v celé diecézi, kde by měla zanedlouho vyrůst nová škola. Bude také potřeba pořídit školní autobusy pro děti ze vzdálenějších vesnic, které musí každý den chodit do školy několik kilometrů pěšky.

V arcidiecézi Bangalore navštívili zástupci Diecézní charity dvě vzdělávací centra pro chudé děti. Setkali se také s mladými řidiči a švadlenami, kteří získali lepší uplatnění díky tříkrálové sbírce. Příjemné bylo setkání s univerzitními studenty, dříve zapojenými do projektu Adopce na dálku®. Kromě vděčnosti z nich čišelo odhodlání pomáhat lidem v nouzi.

Příběhy úspěšných absolventů projektu ukazují, že dlouholetá podpora dárců má smysl a že již nese své plody. Tyto příběhy budou postupně zveřejňovány na webu adopce.hk.caritas.cz.

Vojtěch Homolka, vedoucí projektu Adopce na dálku®

Farní knihovna zve k návštěvě každé pondělí od 17.00 do 18.30 hodin. Najdete nás ve farní místnosti – učebně v přízemí Nového Adalbertina. K dispozici je více než 2 000 knih s duchovní a náboženskou tematikou, půjčuje se zdarma. Noví zájemci předkládají k nahlédnutí platný občanský průkaz. Výpůjčky se stvrzují podpisem ve čtenářském listu. Další informace najdete na facebooku nebo na webu knihovny: http://farniknihovnahk.webk.cz/.

Božena Klabalová

NET FOR GOD v Hradci Králové v I. pololetí 2018:

Setkání skupinek se budou konat na faře na Pouchově vždy od 19.45, a sice: 15. 2. / 15. 3. / 19. 4. / 17. 5. / 14. 6.

Kontakt: P. Miroslav Šiffel, 605 285 796, miloslav.siffel@volny.cz.                      (Podklady zaslal Vláďa Neškudla.)


Informace. Čtrnáctideník farností Hradec Králové I a Nový Hradec Králové. Vydává farnost katedrály Svatého Ducha, nám. Jana Pavla II. 58, Hradec Králové 1, telefon 495 511 353, www.dekanstvihk.cz. Příspěvky a připomínky zasílejte na e-mail: farniinformace@seznam.cz vždy nejpozději v 18.00 hodin ve čtvrtek před nedělí, kdy má vyjít další číslo Informací.