Informace farností 301

Číslo 301  3. prosince 2017, 1. neděle adventní


Dnešní pravidelná nedělní sbírka je věnována na kněžský seminář a bohoslovce.

Celodenní adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí v kostele sv. Antonína bude dnes, v neděli 3. 12. Po mši svaté asi v 9.30 tam vystavíme Nejsvětější svátost k soukromé adoraci, kterou zakončíme výjimečně v 15.45 hodin společnou adorací a svátostným požehnáním. Vzadu na stolku je připravený tiskopis. Prosím vás, zapište se nám tam každý na konkrétní půlhodinu. Potřebujeme zajistit, aby v kostele po celou dobu adorace stále někdo byl.

Zpívané nešpory za účasti katedrální kapituly a katedrální scholy budou dnes, v neděli (3. 12.) v 17.30 v katedrále. Srdečně vás všechny zveme k účasti.

Na slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny dědičného hříchu v pátek 8. 12. bude v katedrále mše svatá dopoledne v 9.30 a večer v 18.30 hodin.

Adventní duchovní obnova farnosti začne v katedrále v pátek 8. 12. při večerní mši svaté v 18.30. Jednotlivé přednášky k rozjímání budou ve Velkém sále ve druhém patře Nového Adalbertina v sobotu 9. 12. v 9.00, v 10.15 a v 11.30. Tuto část duchovní obnovy zakončíme modlitbou Anděl Páně ve 12.30. Odpoledne od 17.00 do večerní mše svaté budete mít v katedrále příležitost k přijetí svátosti smíření. Od 17.00 bude v katedrále vystavena Nejsvětější svátost k soukromé adoraci, kterou asi v 18.10 zakončíme krátkou společnou adorací a svátostným požehnáním. Duchovní obnovu zakončíme v katedrále v sobotu při večerní mši svaté. Povede ji P. Miloš Kabrda, salezián z Brna‑Líšně. Velmi bych si přál, abyste se všichni duchovní obnovy zúčastnili. Těším se tam na setkání s vámi.

Rozhlasový přenos mše svaté z katedrály Svatého Ducha bude příští neděli 10. 12. Z tohoto důvodu začne mše svatá, která pravidelně začíná v 9.30 hodin, již v 9 hodin. Prosím, přijďte do katedrály na tuto mši svatou vytvořit společenství modlitby a přijďte již v 8.45 hodin, abychom se na mši svatou mohli společně připravit.

Příležitost k přijetí svátosti smíření před Vánocemi budete mít zde v katedrále v sobotu 16. 12. od 14.00 hodin. K dispozici vám zde bude více kněží.

300. výročí dokončení barokní přestavby kaple sv. Klimenta jsme si připomněli při mši svaté na slavnost sv. Klimenta ve čtvrtek 23. 12. t. r. K tomuto výročí vydala naše farnost (u katedrály Svatého Ducha) reprezentativní knihu, jejímž autorem je PhDr. Jiří Němeček. Knihu si můžete koupit vždy v neděli po mši svaté: v 6.30 hodin u paní kostelnice a po mši svaté v 9.30 a v 11.00 u stolku vzadu za lavicemi. Také ve všední dny po mši svaté u paní kostelnice. Cena publikace je 280 Kč, což je velmi výhodná cena. Knihu je možné věnovat jako krásný vánoční dárek.

František Hladký

Setkávání s těmi, kteří přijali v minulých letech svátost křtu nebo biřmování, se budou konat každý čtvrtek od 19.30 na děkanství. Jsou zváni i ti z vás, kdo se chcete prostě jen dále vzdělávat ve své víře a třeba se o ní něco nového dovědět.

Petr Zadina

Pozvánka na modlitbu chval. Milí přátelé, zveme vás na modlitbu chval v úterý 12. 12. 2017 od 19.00 do Nového Adalbertina. Po skončení modlitby se můžete s námi sdílet u tradičního vánočního punče. Podrobnosti naleznete na stránkách vecerychval.cz (v menu klikněte na Hradec Králové). 

Štěpán Hušek, shusek@centrum.cz 

ADORACE „24“. Milí přátelé, všechny, kterým také leží na srdci to, aby se mezi námi, mezi lidmi, v rodinách, v naší zemi, Evropě… šířilo Boží požehnání, zveme k přímluvné modlitbě nejen za toto vše. Proč? Všichni dobře víme, že špatných věcí se kolem děje dost a dost, a také víme, že modlitba je velmi důležitý prostředek, který si Pán může použít a věci měnit podstatným způsobem. I samo Písmo nás vybízí, abychom se na Pána obraceli v modlitbách a prosbách. „Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete; tlučte a bude vám otevřeno…“ (Mt 6, 7) Jak? Prosme Pána při pravidelných 24hodinových přímluvných adoracích 1x za měsíc. Půjde o tichou přímluvnou modlitbu před vystavenou Nejsvětější svátostí. Každý se může připojit podle svých možností. Budeme prosit za požehnání pro všechny lidi, rodiny, města, zemi, Evropu, za mír, za křesťanské hodnoty… To je to hlavní, za co se budeme modlit, a každý měsíc budeme trochu více myslet na něco konkrétněji. Kde? V kapli sv. Vojtěcha v Novém Adalbertinu, 2. patro. Kdy? 1x měsíčně od pátku 19.00 hodin do soboty 19.00 hodin. První adorace bude začínat v pátek 8. 12. 2017 (Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu) v 19.00 hod. Každá příští 24hodinová adorace bude začínat vždy v pátek přibližně uprostřed měsíce (19. 1., 16. 2., 16. 3. …), vždy od 19.00 hod. Úmysl na prosinec: Za mír, požehnání pro všechny lidi, naši zemi i svět je hlavní, stálý úmysl. Tento měsíc pamatujeme více na všechny rodiny a všechny děti, které se nemohly narodit. Jak se zapsat na adoraci? 24hodinová adorace může pravidelně probíhat, pouze pokud bude zajištěna stálá přítomnost v kapli, tj. rozepsání hodin mezi ty, kteří k modlitbě budou přicházet. Jste srdečně zváni k tomuto svolávání Božích milostí na zem! Zapsat se na konkrétní hodinu můžete na adrese simkova.jaroslava@seznam.cz nebo na telefonu 605 345 973 (Jaroslava Šimková). Arch k zapisování se na adoraci bude k dispozici také na chválách, které v Hradci Králové probíhají (vždy 2. úterý v měsíci), a bude vždy i v průběhu adorace připravený na následující měsíc.

Za modlitební tým Jaroslava Šimková

Farní knihovnu můžete navštívit každé pondělí do 18. 12. 2017 včetně. Najdete nás ve farní místnosti v přízemí Nového Adalbertina na Velkém náměstí. Otevřeno máme od 17.00 do 18.30 hod., půjčuje se zdarma proti podpisu. Vybírat můžete z více než 2 000 knih duchovního a náboženského obsahu. Informace o knihovně hledejte na webu: http://farniknihovnahk.webk.cz/, fandit nám můžete i na Facebooku. Těšíme se na vaši návštěvu.

Božena Klabalová

Orel – turistický oddíl mládeže Pěšinky a Ostříži zve rodiče a malé sourozence, přátele oddílu a další lidi dobré vůle na vánoční vycházku do novohradeckého lesa. Sejdeme se v sobotu 16. 12. 2017 v 15.30 hod. na stanici trolejbusu č. 2, u kostela na Novém Hradci Králové. Kromě sváteční nálady, dobrého oblečení a obuvi s sebou vezměte svíčku, a případně baterku. Menší děti přijdou v doprovodu rodičů. 

Manželé Huškovi, tel.  776 627 336, paohkblogspot.cz

Křesťanský bál. Srdečně zveme na tento již tradiční bál, který se bude konat 13. 1. 2018 od 20.00 hodin v obou sálech Adalbertina. Velký sál: Lucky Band, malý sál: Electrophonix, předtančení: Innkeepers Pardubice a ZUŠ Habrmanova. Vstupenky na ples si můžete zakoupit v předprodeji v knihkupectví U Katedrály. Omezený počet vstupenek se bude prodávat po dětské mši sv. v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Cena: velký sál a přísálí 250 Kč, malý sál 220 Kč. Z výtěžku podpoříme činnost Diakonie ČCE a Charity.

Srdečně zvou křesťané z ČCE a římskokatolické církve.

Křesťanské rodinné centrum Sedmikráska:

Neděle 3. 12. od 15.00 do 17.00 hod. Setkání s Mikulášem v KRC Sedmikráska.
Středa 6. 12. od 10.00 hod. Aby záda s dětmi nebolela – praktický workshop a možnost individuální porady s fyzioterapeutkou Mgr. Pavlou Brandovou.
Sobota 9. 12. od 12.00 do 18.00 hod. Adventní rekolekce – duchovní ztišení v kapli Biskupského gymnázia Bohuslava Balbína.

Vlaďka Šimková

Křesťanský akademický klub Salaš:

6. 12. bude studentská mše za fakultu informatiky a managementu. Následovat bude přednáška studentského kaplana Tomáše Petráčka na téma Ochromené křesťanství, 500 let od Lutherovy reformy.
7. 12. pořádá KAK Salaš ples. Začátek je naplánován na 19 hodin. Na programu je předtančení i půlnoční překvapení. Můžete se těšit i na zábavnou hru o ceny. Lístky je možné koupit po studentské mši nebo na Centru služeb UHK za 120 Kč.
13. 12. se koná kající bohoslužba a po ní bude následovat filmový večer.

Markéta Bělohlávková

 


 Informace. Zpravodaj farností Hradec Králové I a Nový Hradec Králové. Vydává farnost katedrály Svatého Ducha, nám. Jana Pavla II. 58, Hradec Králové 1, telefon 495 511 353, www.dekanstvihk.cz. Příspěvky a připomínky zasílejte na e-mail: farniinformace@seznam.cz vždy nejpozději v 18.00 hodin ve čtvrtek před nedělí, kdy má vyjít další číslo Informací.