4. neděle adventní 20017

- 24. prosince 2017 – 4. neděle adventní – Nový Hradec Králové -


 


Dnes odpoledne budeme slavit vigilii Hodu Božího vánočního, čili Štědrý den; zítra v pondělí je slavnost Hodu Božího vánočního; v úterý je svátek sv. Štěpána, prvomučedníka; ve středu sv. Jana, apoštola a evangelisty; ve čtvrtek svatých Mláďátek, mučedníků a příští neděli je svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa a příští neděli odpoledne budeme prožívat závěr občanského roku.

 
Dnes dopoledne zde budou mše svaté stejně jako každou jinou neděli, ale dnes ve 22:00 hodiny budeme (zde) v kostele sv. Antonína slavit „půlnoční“ mši svatou. Před touto mší svatou asi od 21:40 (zde) bude naše schola zpívat vánoční koledy.

 
Zítra na slavnost Narození Páně a v úterý na svátek sv. Štěpána, zde budou mše svaté jako v neděli.

 
Ve středu a v pátek budou (zde) v kostele sv. Antonína mše svaté večer v 18:30 hodin.

 
Příští neděli budou zde) v kostele sv. Antonína a v kostele sv. Jana Křtitele dopoledne mše svaté stejně jako každou jinou neděli a odpoledne bude (zde) v kostele sv. Antonína mše svatá ještě v 16:00 na poděkování Pánu Bohu za uplynulý rok.

 


Na svátek sv. Štěpána, v úterý, bude (zde) v kostele sv. Antonína od 14:30 zpívání dětí a chrámového sboru u Betléma. V 17:00 zde bude následovat „Svatoštěpánský novohradecký koncert“ v podání smíšeného sboru „Jitro“, se sbormistrem Janem Fajfrem. Srdečně Vás zveme k účasti.

 
Příští neděli na svátek Svaté rodiny (zde) v kostele sv. Antonína při mši svaté v 8:30 budou mít manželé z naší farnosti možnost obnovit si své manželské sliby. Milí manželé, upřímně Vás zvu k účasti na obnově svých manželských slibů. Připravte se na tyto chvíle tak, abyste oba mohli při této mši svaté přistoupit také ke stolu Páně.

 


Tento týden v sobotu v 16:00 bude v kapli na hřbitově ve Vysoké nad Labem mše svatá.

 


Mše svaté budou obětovány:

dnes v neděli N H K za + Miladu Slavíkovu

Zámeček na úmysl dárce

Hod Boží ván. N H K za rodiče Jana a Martu Havlíčkovy a za rodinu Zrzavých, Havlíčkovu a Antonii Čáslavskou

Zámeček za + rodiče, bratra Karla a prarodiče

sv. Štěpána N H K za Marii za Josefa Joskovy a jejich rodiče

Zámeček za Jana a Jaroslava Rychtárovy a oba rody

příští neděli N H K za farnost

Zámeček za Ladislava Pavlíka a za živé a + členy rodu