1. neděle vánoční - svátek Svaté rodiny

 

- 31. prosince 2017 – svátek Svaté rodiny – Nový Hradec Králové -


 

Dnes dopoledne slavíme svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa a odpoledne budeme prožívat závěr občanského roku; zítra v pondělí je slavnost Matky Boží, Panny Marie, čili Nový rok; v úterý je památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve; v sobotu je slavnost Zjevení Páně a příští neděli je svátek Křtu Páně. Tímto svátkem končí doba vánoční a začíná období liturgického mezidobí.

 Dnes při mši svaté v 8:30 v kostele sv. Antonína budou mít naši manželé možnost, aby si obnovili své manželské sliby.

 Dnes v 16:00 bude (zde) v kostele sv. Antonína ještě jedna mše svatá na poděkování Pánu Bohu za uplynulý rok.

 Zítra v pondělí na slavnost Matky Boží Panny Marie zde bude mše svatá jako v neděli.

 V týdnu bude mše svatá (zde) v kostele sv. Antonína ve středu a v pátek v 18:30 hodin.

 

Tento týden je první pátek v lednu. Příležitost k přijetí svátosti smíření budete mít (zde) v kostele sv. Antonína ve středu a v pátek od 18:00 hodin. V pátek zde po večerní mši svaté vystavíme Nejsvětější Svátost k soukromé adoraci, kterou zakončíme společnou adorací a svátostným požehnáním.

 

V pátek v předvečer slavnosti Zjevení Páně (zde) v kostele sv. Antonína při mši svaté v 18:30 hodin, posvětíme tříkrálovou vodu, křídu a kadidlo.

 

Příští neděli při odchodu ze mše svaté, bude vzadu u dveří stát ministrant s pokladničkou od Oblastní charity v Hradci Králové na tříkrálovou sbírku. Pokud jste na tuto sbírku ještě nepřispěli, zde máte možnost svůj příspěvek odevzdat. Jménem Oblastní charity v Hradci Králové Vám vyslovuji za Váš příspěvek, upřímné Pán Bůh zaplať.

 

Mše svaté budou obětovány:

dnes v neděli          Zámeček       za Ladislava Pavlíka a za živé a + členy rodiny

Nový rok                Zámeček       za Františka Hofmanna a za živé a + členy rodiny

pátek                      N H K          za povolání k duchovnímu stavu

příští neděli            N H K          za dobrodince kostela

                               Zámeček       za rodiče Lochmanovy, Dočkalovy a za rodiče Venclovy a Ročkovy