Ohlášky 5.11.2017 - 31. neděle v mezidobí

- 5. listopadu 2017 – 31. neděle v mezidobí – Nový Hradec Králové -


 

Ve čtvrtek je svátek Posvěcení lateránské baziliky; v pátek je památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve; v sobotu sv. Martina, biskupa a mučedníka a příští neděle je 33. v mezidobí.

 Dnes v 17:30 budou v katedrále zpívané nešpory za účasti katedrální kapituly a katedrální scholy, na které jste i Vy všichni srdečně zváni.

V tomto týdnu budou (zde) v kostele sv. Antonína mše svaté ve středu a v pátek v 18:30 hodin.

První (kontaktní) setkání s dospělými, kteří letos, nebo v minulých letech, u nás přijali svátost křtu, anebo svátost biřmování, se uskuteční u nás na děkanství tento týden v úterý v 19:30 hodin. Novokněz Petr Zadina se s Vámi chce domluvit na vhodném termínu pro pravidelná týdenní setkávání. Prosím přijďte všichni, kteří o tato setkávání máte zájem.

 Sbírka příští neděli bude věnována na plošné pojištění církevních budov v naší diecézi.

 Vzadu na stolku si můžete vzít nové číslo farních informací.

 

Mše svaté budou obětovány:

dnes v neděli          N H K          za dobrodince kostela

                               Zámeček       za rodinu Dvořáčkovu

středa                     N H K          na úmysly sester Ježíšových

příští neděli            N H K          za Marii a Vladimíra Miškovy a rodinu Keclíkovu a Zoulovu

                               Zámeček       za rodinu Fajtovu a Čížkovu