Ohlášky 26.11.2017 - 34. neděle v mezidobí

26. listopadu 2017 – 34. neděle v mezidobí – Nový Hradec Král.


Dnes je slavnost Ježíše Krista Krále; ve čtvrtek sv. Ondřeje, apoštola a příští neděle je 1. adventní.

Již jste zde slyšeli, že ve čtvrtek na slavnost sv. Klimenta tomu bylo 300 roků od dokončení barokní přestavby kaple sv. Klimenta, vedle Bílé věže. Dnes v neděli od 16:00 bude v kapli sv. Klimenta přednáška o kapli sv. Klimenta, kterou bude mít autor nově vydané knihy Dr. Jiří Němeček a po přednášce bude příležitost si knihu koupit a eventuálně bude možné si knihu nechat od něho podepsat.

Nově vydanou knihu je možné si koupit také dnes a příští neděli v katedrále po mši svaté v 9:30 a v 11:00 hodin. Eventuálně i ve všední dny vždy po mši svaté. Dnes jí budeme prodávat ještě za 250,- Kč a od zítřka za 280 Kč, což je velmi výhodná cena. Knihu je možné věnovat jako krásný vánoční dárek. Těším se tam na setkání i s Vámi.

Tento týden je první pátek v prosinci. Příležitost k přijetí svátosti smíření budete mít (zde) v kostele sv. Antonína ve středu a v pátek od 17:45 hodin.

V pátek po večerní mši svaté bude (zde) v kostele sv. Antonína vystavená Nejsvětější Svátost k soukromé adoraci, kterou zakončíme v 18 hodin společnou adorací a svátostným požehnáním.

V týdnu budou (zde) v kostele sv. Antonína mše svaté ve středu a v pátek od 18:30 hodin.

Adventní věnec se čtyřmi svícemi, který nás bude provázet po celou dobu adventní, posvětíme příští neděli (zde) v kostele sv. Antonína i v kostele sv. Jana Křtitele. Pokud si připravujete adventní věnec také pro svůj domov, přineste si jej na tuto mši svatou k posvěcení. Přede mší svatou jej položte na stupínek před obětní stůl a po mši svaté si jej vezměte domů. Je krásným zvykem, aby se rodina v adventní době každý den shromáždila kolem adventního věnce s rozžatými svícemi a společně se pomodlila a zazpívala si adventní písně.

Naše biskupství připravilo brožuru s názvem „Advent“, kde na každý den doby adventní naleznete krátký text z Písma svatého a text k rozjímání, který připravili kněží a jáhnové z naší diecéze. Text z Písma svatého i připravené meditace Vám mají pomoci k tomu, abyste celou dobu adventní prožili také duchovně a tak se připravili na slavnost Kristova narození. Je Vám k dispozici vzadu za lavicemi na stolku. Cena jedné brožury je 20 Kč.

Příští neděli bude (zde) v kostele sv. Antonína celodenní adorace před vystavenou Nejsvětější Svátostí. Po mši svaté vystavíme Nejsvětější Svátost k soukromé adoraci, kterou zakončíme v 16:00 společnou adorací a svátostným požehnáním. Vzadu na stolku je položený tiskopis. Prosím Vás zapište se nám tam na konkrétní půl hodinu Vy, co se adorace můžete zúčastnit. Ne nezbytně nutné, aby po celou dobu soukromé adorace zde v kostele stále někdo byl.

Mše svaté budou obětovány:
dnes v neděli N H K: na poděkování Pánu Bohu za společný život a za Boží požehnání do dalších let společného života
dnes na Zámečku: Zámeček za Alžbětu a Josefa Dudkovy
středa N H K ZA Jaroslava, Marii a Věru Čtvrtečkovy a celý rod
pátek N H K za povolání k duchovnímu stavu
příští neděli N H K za dobrodince kostela
Zámeček za + rodiče, bratra Karla a prarodiče z obou stran

Královéhradecký vikariát zve všechny mladé na Filmový večer, který se bude konat v pátek 8. 12. od 17:00 na Pouchově na faře u kostela sv. Pavla. Více informací naleznete na vývěsce.