Ohlášky 12.11.2017 - 32. neděle v mezidobí

- 12. listopadu 2017 – 32. neděle v mezidobí – Nový Hradec Králové -


V pondělí je památka sv. Anežky České, panny; v pátek je památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice a příští neděle je 33. v liturgickém mezidobí.

Dnešní sbírka je věnována na plošné pojištění církevních budov v naší diecézi. Pán Bůh zaplať Vám všem, kteří jste na sbírku přispěli.

V pátek je státní svátek, proto bude v katedrále večerní mše svatá obětovaná za oběti totalitních režimů a za pokoj a mír v naší vlasti. Hlavním celebrantem bude otec biskup Jan Vokál za účasti katedrální kapituly. Tímto svátkem si připomínáme velmi závažné a tragické okamžiky našich národních dějin. Zároveň si připomeneme svoji velikou zodpovědnost za dar svobody. Společenská situace ve světě ani v naší zemi není jednoduchá. Milí farníci, přijměte pozvání k účasti na této mši svaté. Společně se svým biskupem budeme prosit Pána Boha o jeho milosrdenství, o jeho pomoc a potřebné dary Ducha Svatého pro každého z nás i pro naši zemi.

 

V týdnu budou (zde) v kostele sv. Antonína mše svaté ve středu a v pátek v 18:30 hodin.

 

Výroční den posvěcení našich kostelů sv. Antonína a sv. Jana Křtitele si připomeneme příští neděli při mše svaté - v kostele sv. Antonína v 8:30 a sv. Jana Křtitele v 10:10 hodin.

 

Mše svaté budou obětovány:

                                    Zámeček       za rodinu Fajtovu a Čížkovu

                                    Zámeček       za naší farnost