Ohlášky 19. neděle během roku

- 13. srpna 2017 – 19. neděle v mezidobí – Nový Hradec Králové - 

V pondělí je památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka; v úterý je slavnost Nanebevzetí Panny Marie a příští neděle je 20. v mezidobí.

 

V úterý na slavnost Nanebevzetí Panny Marie slaví v kostele Panny Marie poutní slavnost. Proto mše sv. ráno v 7 hodin a večer v 18:30 bude v kostele Panny Marie. Mše svatá bude také v katedrále dopoledne v 9:30 hodin.

 

Mše svatá v tomto týdnu (zde) v kostele sv. Antonína bude v pátek v 18:30.

 

Mše svaté budou obětovány:

dnes v neděli          N H K          na úmysl dárce

                               Zámeček       za Zdeňku, Aloise a Jaroslava Vejsovy

pátek                      N H K          na modlitební úmysly

příští neděli            N H K          na poděkování

                               Zámeček       za + Amálii Hejdukovu a celý rod