Přehled hospodaření farnosti 2016

Přehled o hospodaření farnosti je v Informacích č. 291, samostatně v sekci farnost/pastorační rada