Noc kostelů 2016

Program Noci kostelů v pátek 10. června 2016

kostel sv. Antonína Nový Hradec Králové

 

15:30             Otevření kostela a věže

15:30 - 16:30 Volná prohlídka s možností výkladu

16:30 – 17:15  Vystoupení žáků Základní školy Nový Hradec

17:30 – 18:15 Komentované prohlídky kostela a zvonice

průběžně        Malá komentovaná výstava bohoslužebných předmětů

18:30             Mše svatá

19:30 – 20:15 Mladí instrumentalisté pod vedením MUDr. Dršaty

20:30 – 21:00 Farní pěvecký sbor

-         vystoupení farního sboru pod vedením Jakuba Stratílka, regenschoriho u sv. Antonína na Novém Hradci

21:00              Volná prohlídka s možností výkladu

                       Prohlídka zvonice

                       Komentovaná prohlídka varhan s ukázkami hry – Jakub Stratílek

průběžně        Malá komentovaná výstava bohoslužebných předmětů

22:30 - 23:00 Ukončení dle zájmu návštěvníků

 

 

 

Noc kostelů - pátek 10. června 2016

Program v kostele sv. Jana Křtitele „Na Zámečku“
 

 

15:00         Volná prohlídka kostela s možností výkladu

16:00         Varhanní odpoledne s MUDr. Petrem Hubáčkem

18:00         Koncert Michal Horák a jeho hosté

Michal Horák je mladý písničkář z Vysoké nad Labem. Zpívá vlastní skladby a doprovází se na kytaru a foukací harmoniku a stage piano. Jeho písně jsou originální, většinou na humorné téma. Je vítězem několika hudebních soutěží. Jako předskokan vystoupil na několika koncertech Tomáše Kluse a skupiny Chinaski.

20:00         Varhanní koncert při svíčkách s MUDr. Petrem Hubáčkem

21:30         Volná prohlídka kostela s možností výkladu

22:00         Ukončení programu